⭕️تقلب: به اقدامات عمدی یک یا چندنفر از مدیران،کارکنان یا اشخاص ثالث اطلاق میشود که به ارایه نادرست صورتهای مالی منجر میشود و یا تحریف یک حقیقت با اهمیت توسط شخصی که میداند مطالبش صحت ندارد.

 

⭕️تقلب دربرگیرنده موارد زیرمیباشد:

 

1- سوء استفاده از دارایی ها یا سرقت آنها
2- ثبت معاملات بدون مدارک مثبته
3- بکارگیری رویه های نادرست حسابداری
4- ارایه نادرست آثار مالی معاملات یا حذف آنها از اسناد و مدارک

اشتباه: خطاهای سهوی درصورتها ومدارک مالی مانند اشتباه غیرعمدی در استفاده از اصول حسابداری، مانند:

1- اشتباه محاسباتی یا دفتری در اسناد یا مدارک اولیه حسابداری
2-بی توجهی به حقایق موجود یا برداشت نادرست از انها
3- بکارگیری نادرست و سهوی رویه های حسابداری

فرق بین تقلب و اشتباه براساس استاندارد حسابرسی

تفاوت بین روش ثبت ادواری و دائمی

تفاوت شرکتهای سهامی عام و خاص

نادرست ,اشتباه ,مدارک ,مالی ,  ,استفاده ,ارایه نادرست ,استفاده از ,رویه های ,مالی مانند ,در استفاده

مشخصات

تبلیغات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

BdigitalA ELECTRICAL EDUCATION مُرُنگ دُرنگ حسن کاشی کتاب کمک درسی بالشت TURK GAMES ساده، سبز ، آسمانی سمت من نیا مدل های مختلف مانتو و خرید مانتو